Eirik Sunde

Vil bygge fremtidens Tønsberg

“Kaldnes Vest er et av Norges største og mest spennende byutviklingsprosjekter hvor vi ønsker å skape en ny moderne bydel. Med Kaldnes Vest ønsker vi å ivareta Tønsbergs lange historie fra vikingtiden og Kaldnes Mekaniske Verksted når fremtidens bo- og næringsområder utvikles. Vi vil ivareta det beste fra fortid ved å skape en attraktiv og bærekraftig fremtid”

Eirik Sunde
Adm. direktør
Kaldnes AS

 

Vi engasjerer oss i:
Pulserende Kystperle
Tønsberg Næringsforening
Gründerhuset Hi5
DS Kysten
Slottsfjellfestivalen
Adrian Verden, Nøtterøy
Oslo Metropolitan Area

Ny epoke

Familien Glastads eiendomsselskap, Glastad Farsund AS, og Eirik Sunde kjøpte nylig majoriteten av aksjene i AC NOR Gruppen fra Asbjørn Abrahamsen. De nye eierne mener Tønsberg er den mest attraktive byen i Oslo regionen med tanke på fremtidig bolig- og næringsutvikling. Derfor satser de på Tønsberg og byutviklingsprosjektet Kaldnes Vest.

De nye eierne markerer eierskiftet med nytt selskapsnavn for å understreke at selskapet går over i en ny epoke. Selskapet har nylig skiftet navn fra AC NOR Gruppen AS til Kaldnes AS.

Selskapet Kaldnes AS eier fire eiendommer i Tønsberg deriblant byutviklingsprosjektet Kaldnes Vest. Videre eier selskapet eiendommene Slottsfjellskolen, Hotel Klubben og Handelssenteret Biltema. Kaldnes AS har nylig flyttet kontor til den ærverdige og sentrumsnære Slottsfjellskolen som ligger oppunder Slottsfjellet. I tillegg har selskapet eget prosjektkontor for byutviklingen Kaldnes Vest ved eiendommen på Kaldnes. Ved Hotel Klubben vil Glastad Farsund bidra med sin erfaring fra hotellindustrien for å gi gjestene og næringslivskundene en god opplevelse.

Asbjørn Abrahamsen eier fortsatt 25% av aksjene gjennom AC NOR Holding AS.

Byutviklingen Kaldnes Vest

“Navneskiftet understreker vårt hovedprosjekt Kaldnes Vest som er langsiktig byutvikling i Tønsberg og på Nøtterøy“, forteller Sunde.

Eiendommen, som ligger sentralt i bybildet i Tønsberg, er for de fleste kun et kjent skue som industriområde fra enten omkringliggende veier eller sjøen. Av sikkerhetsmessige hensyn er hele området i dag avsperret grunnet industriaktivitet, men Sunde ønsker at området gradvis gjøres mer tilgjengelig for allmenheten. Eneste leietaker på selve verftsområde er Agility og Kaldnes varslet leietaker i fjor om at de ikke vil få forlenget leieavtale ved utløp.

Vi tror en naturlig del av byutviklingen er å gjøre området mer tilgjengelig slik at folk ser hvilke kvaliteter eiendommen faktisk har“, sier Sunde.

Sunde har selv bodd første halvdel av livet i Tønsberg distriktet og er derfor spesielt engasjert når temaet er byutvikling Tønsberg. For tiden studeres andre byutviklingsprosjekter i både Norge og utlandet for å identifisere suksesskriterier for god byutvikling.

Infrastruktur viktig for utvikling

Selskapet følger spent med på prosessene rundt trasévalg for fastlandsforbindelsen til Nøtterøy og Bane NORs planer om nye Tønsberg stasjon med trasévalg sydover i fylket.

Parallelt med at vei- og jernbanetrase avklares ønsker Kaldnes å starte reguleringsarbeidet for byutviklingen Kaldnes Vest. På Kaldnes Vest vil det kunne bygges et stort antall nye sentrumsboliger og mange tusen nye arbeidsplasser kan skapes som en naturlig videre utvikling av Tønsberg by.

Lokalt engasjement

Kaldnes AS ønsker å spille på lag med andre utviklere, innbyggerne i Tønsberg regionen og politikere, slik at man sammen kan sikre at byutviklingen på Kaldnes Vest får de kvaliteter som vil verdsettes gjennom generasjoner.

Selskapets hovedeier, Glastad familien, vet alt om langsiktighet etter å ha drevet familieselskapet suksessrikt gjennom fire generasjoner i over 100 år med fokus på shipping, industri og eiendom. Faktisk ble to av båtene i familiens rederi, A/S Mosvolds Rederi, nettopp bygget ved Kaldnes Mekaniske Verksted på slutten av 1930-tallet.

“Vi skal være åpne for samarbeid og erfaringsutveksling med våre omgivelser. Vi vil vurdere å involvere ulike samfunnsinteresser i en egen byutviklingsgruppe for å sikre en best mulig utvikling av Tønsberg by gjennom Kaldnes Vest“, forklarer Sunde.

Fremtidens arbeidsplass

“Vi ser at stadig flere kombinerer bolig, arbeid og fritid i nye urbane bydeler. Det handler om at folk stort sett er sosiale vesener som gjerne vil være i nærheten av hverandre med lett tilgang til byens servicetilbud“, forklarer Sunde.

Fremtidens kontor er ikke nødvendigvis slik at en arbeidsgiver forlanger at alle ansatte er på et digert hovedkontor i Oslo til daglig. Det kan godt tenkes at arbeidsgivere i nær fremtid vil akseptere at ansatte kan møtes i et mangfoldig arbeidsmiljø nær bosted hvor den ansatte vil være mest produktiv den tiden som er knyttet til arbeid. Digitaliseringen er en pådriver for dette.

“Det er ikke utenkelig at mange av de som i dag daglig pendler ut av kommunene Nøtterøy og Tønsberg, i fremtiden vil kunne jobbe samlokalisert på Kaldnes Vest. På Kaldnes Vest vil vi skape et arbeidsmiljø hvor arbeidsgiver får fleksibilitet og forutsigbarhet i et felles kontormiljø med andre bedrifter. Den ansatte har klare fordeler ved å arbeide nært bosted i et attraktivt kontormiljø på tvers av bedrifter og bransjer. Det skaper mangfold og trivsel“, forteller en engasjert Sunde.

Kaldnes Vest skaper fremtidens arbeidsplasser

Det må derfor sies å være historisk sus over at Kaldnes AS gjenoppstår som selskapsnavn og at selskapet øker satsningen på byutviklingen Kaldnes Vest.

«Vi registrerer at det allerede er skapt ca. 1100 nye arbeidsplasser knyttet til utviklingen av Kaldnes Brygge. Målsettingen om å skape minst 3000 nye arbeidsplasser på Kaldnes bør derfor absolutt være realistisk», avslutter Sunde.