Kjøper tradisjonsrikt Nøtterøy-selskap

Kaldnes AS kjøper 75% av Tønsbergs tradisjonsrike entreprenørbedrift Willy N. Andersen AS.

WNA nyhet 1067x800

«Dette er en god match», sier gründer og eier Willy Normann Andersen (82).
Sammen med familien Andersen ønsker eiendoms- og byutviklingsselskapet Kaldnes å videreutvikle entreprenørbedriften med fortsatt base på Nøtterøy.

Willy N. Andersen AS ble grunnlagt av Willy Normann Andersen på Nøtterøy i 1960, og har dermed mer enn 50 års historie. Siden har selskapet vært en ledende entreprenør i Vestfold, spesielt i sitt hjemmemarked Tønsberg. Andersens to sønner leder i dag familiebedriften.

Imponert over kompetansen
Selskapet har et godt renommé og er kjent for å levere kvalitet gjennom godt håndverk. Entreprenøren står blant annet bak kjente bygg som Brygga Kino, Knerten Barnehage og Kongehytta på Mågerø. Sistnevnte bygg ble vektlagt da Willy N. Andersen vant byggeskikkprisen i 2000 som best i landet.

«Vi er imponert over kompetansen i Willy N. Andersen, med dyktige håndverkere innen betong-, murer- og tømmerfag. Vi vil sammen med familien Andersen jobbe for at selskapet fortsatt skal være en ledende Vestfold-entreprenør i fremtiden. Vi tenker industrielt og langsiktig», sier daglig leder Eirik Sunde i Kaldnes AS.

Riktig partner
Familien Andersen ønsket selv å få til et samarbeid med Kaldnes, som er et ledende eiendomsselskap i Tønsberg med blant annet byutviklingsprosjektet Kaldnes Vest i porteføljen.

Da entreprenøren ønsket nye krefter med på laget, føltes det naturlig å gå over til naboen på Nøtterøy for en prat.
«Vi kom tidlig i en god dialog med Kaldnes, og mener dette er en rett partner for selskapet videre. Kaldnes vil tilføre selskapet kompetanse, finansiell styrke og trolig også prosjekter i fremtiden», sier daglig leder Svend Erik Andersen i Willy N. Andersen AS.
Sammen vil Kaldnes og familien Andersen jobbe videre for å befeste selskapets posisjon som en løsningsorientert entreprenør, som leverer godt håndverk til både eksisterende og nye kunder.
«I Willy N. Andersen sier vi at vi bygger for fremtiden», sier Svend Erik Andersen.

Sultne på nye prosjekter
Willy N. Andersen AS vil drives selvstendig videre, og det vil jobbes aktivt mot nye prosjekter i Tønsberg og Vestfold i tiden fremover. Selskapet oppfordrer utviklere som har byggeplaner til å ta kontakt.

Den nye eierkonstellasjonen vil også vurdere samarbeid med større entreprenører i store prosjekter.
Det neste store prosjektet for selskapet er bygging av en pumpestasjon for Holmestrand kommune til 23 millioner kroner, med oppstart i mai.

Se flere aktuelt saker

Oversiktsbilder Slottsfjell 2022 1

Tønsbergs nye bydel

12 desember 2021

Et aktivt 2022