Kaldnes Vest - luftfoto

Kaldnes Vest

Kaldnes Vest er et stort byutviklingsprosjekt med beliggenhet i Tønsberg og Færder kommuner.
Eiendommen er strategisk beliggende i vestenden av kanalaksen nær bysentrum.

På Kaldnes Vest ønsker utvikler Kaldnes AS å skape Norges mest attraktive nye bydel, ved å legge til rette for nye arbeidsplasser, drive byutvikling på lag med naturen og skape møteplasser for alle ved sjøfronten.

Prosjektet er i en tidlig fase og det er ingen ferdig plan for området. Transformasjonen av Kaldnes Vest vil aktivisere og forskjønne kanalaksen ved å åpne for bærekraftig områdeutvikling.

Følg med i utviklingen av Kaldnes Vest på prosjektets side www.kaldnesvest.no

Adresse: Stalsbergveien 1, 3128 Nøtterøy
Type: Byutviklingsprosjekt
Kvm bygg: 35 780
Kvm tomt: 129 000
Leietaker: Agility Group