Slottsfjellskolen

Slottsfjellhuset er en tidligere skole. Skolebygget er tegnet av Henrik Thrap-Meyer og ble innviet i 1884. Bygningen er i likhet med flere av Thrap-Meyers andre skolebygninger utført i en enkel, hannoveriansk lisenestil. Skolen flyttet i 1982 men ble tatt i bruk igjen som en under avdeling frem til 2010. Nå er bygget pusset opp og tilpasset flere leietakere som blant annet Steinerskolen, Tønsberg Yoga, Digital Grafiske, Slottsfjellfestivalen med flere.  Eiendommen består av hovedbygg, sidebygg samt stor parkering.

Adresse: Baglergaten 16, 3111 Tønsberg
Type: Skole/kontor
Kvm bygg: 3 198
Kvm tomt: 8 000
Leietaker: Steinerskolen VGS, Tønsberg kommune, Oktav