Sammen skaper vi fremtidens Tønsberg

Eiendomsselskapet Kaldnes sitt største prosjekt er industriområdet Kaldnes Vest ved kanalaksen i Tønsberg og Færder kommune.

Mulighet for transformasjon
I takt med at arealkrevende industri fases ut fra sentrale byområder åpnes mulighet for transformasjon.
For å sikre et godt kunnskapsgrunnlag for hvordan området skal utvikles er det viktig å vurdere både fysiske premisser og sosiokulturelle forhold.

Inviterer til innbyggerundersøkelse
For å forstå hva som er viktig for lokalbefolkningen i Tønsberg og Færder er det laget en spørreundersøkelse, som tar for seg spørsmål knyttet til Tønsberg og byutvikling generelt, samt koblet til området Kaldnes Vest. Det er viktig for Kaldnes Vest AS å ta befolkningens ønsker og behov på alvor. Spørreundersøkelsen er et viktig ledd i å gjøre nettopp det. Resultatene fra undersøkelsen skal virke inn i strategi- og visjonsarbeidet til Kaldnes Vest og påvirke viktige veivalg og fremtidig verdiskapning på området.

Mål for utviklingen er at Kaldnes Vest skal bli en attraktiv bydel og et godt sted for å jobbe, bo og besøke ved å legge til rette for nye arbeidsplasser, drive byutvikling på lag med naturen og skape møteplasser for alle ved sjøfronten.

Les mer om prosjektet Kaldnes Vest på www.kaldnesvest.no

Medieomtale Tønsbergs Blad 21.april 2020
«Susanna og Eirik vil ha din mening: – Vi vil unngå at området blir stående som en tom spøkelsesby i lang tid»