Etablert viktig møteplass

I snart to måneder har "Vi Sammen" vært i drift med stor suksess.

20220406 Anastasiia Smyk Vi Sammen

Høytidelig åpning
Onsdag 6. april åpnet Ukrainas ambassadør til Norge, Yatsiuk Viacheslav, en møteplass for ukrainske flykninger i Storgaten 20. Tilstede på åpningen var også ordførerne Anne Rygh Pedersen og Jon Sannes Andersen (fra hh.v. Tønsberg og Færder), samt en rekke andre nordmenn og ukrainere, blant sistnevnte var det mange kvinner og barn som nylig hadde ankommet som flyktninger.

En viktig møteplass
"Vi sammen" driftes av Stiftelsen Oseberg Vikingarv, under Anastasiia Smyk sin ledelse. Anastasiia er selv ukrainer, bosatt i Norge og nestleder i Ukrainsk Forening Øst-Norge.

- Det er tydelig at dette er en viktig plass for mange, det er minst 30 personer som daglig benytter tiltaket. Det kommer også mange innom som ønsker å tilby hjelp og tjenester, forteller Smyk.

Møteplassens formål er å bygge bro mellom de som trenger hjelp og de som har mulighet til å hjelpe. De jobber for integrering i lokalmiljøet, gir informasjon og videreformidler gjeldende regler for nyankomne. Videre tilbyr de tolkehjelp, tilrettelegger for aktiviteter i egen regi og bistår kommunene og frivillige aktører med aktiviteter knyttet opp mot ukrainske flyktninger. Møteplassen har åpent mandag til fredag fra kl 11.00 til 17.00.

- Dette er et viktig tiltak. Vi er takknemlig for at vi under omstendighetene kunne bidra ved å tilby lokalene vederlagsfritt for en avtalt periode, sier Ellen Elfving Halvorsen i Kaldnes AS.

Godt samarbeid
Den Norsk-Ukrainske foreningen er gode på samarbeid og involvering. Det gjør at mange er med å bidrar til møteplassen, blant andre Tønsberg og Færder kommuner, Stiftelsen Oseberg Vikingarv, Frivilligsentralen Nøtterøy, Frivilligsentralen Tønsberg, Røde Kors Tønsberg, Røde Kors Re, Tønsberg Rotaryklubb, Kirkens Bymisjon, Litauisk Forening i Vestfold og Tønsberg Biblioteket.

- At stedet kalles "Vi sammen" passer fint i denne sammenhengen. En enkelt person kan få til mye, sammen kan vi få til enda mer. Videre er engasjement viktig, sier Elfving Halvorsen avslutningsvis, og retter en takk til alle enkeltpersoner og foreninger som engasjerer seg.

Øvrig medieomtale:
Stiftelsen Oseberg Vikingarv: Vi åpner møteplass for ukrainske flyktninger
Tønsberg kommune: - En viktig møteplass
Innslag på NRK Nyheter: Åpnet ukrainsk informasjonssenter

Se flere aktuelt saker

Perspektiv 01 Strand v2

Lagt frem planer for nytt svømmeanlegg på Kaldnes

Utdeling av Årets Jordvernpris 2021 Eirik graver ned epletreet

Tildelt årets Jordvernpris