Sammen utvikler vi Tønsberg

Som en aktør med både visjoner og mål om å bidra til å skape fremtidens Tønsberg, er Kaldnes AS sitt store samfunnsansvar bevisst. Vi skal ikke bare være en aktør i byen, men også en partner, medspiller og støttespiller.

Tonsberglivet logo
Tonsberg Naeringsforening logo
Tonsberg Maritime Kulturforum logo
Kirkens Bymisjon logo
Hi5 logo
Frelsesarmeen logo
Faerder Naeringsforening logo
Faerder Festival logo

I Kaldnes har vi et mål om å være både aktive og synlige på flere arenaer og i flere sammenhenger. Vi vil ta vår del av ansvaret for at Tønsberg-regionen skal være et best mulig sted å bo, leve, jobbe, drive næring og besøke. Derfor støtter vi og samarbeider med flere aktører i byen.