Kaldnes lyser ut spennende stilling

Kaldnes AS skal styrke staben for å trappe opp arbeidet med byutvikling. Nå søker selskapet etter en administrasjonskoordinator.

Stillingsannonse 1098x800

Kaldnes AS styrker staben
«Personen vi søker vil få en nøkkelrolle i organisasjonen når vi nå går inn i en langsiktig og aktiv fase for våre prosjekter», sier administrerende direktør Eirik Sunde.

Kaldnes eier i dag fire store eiendommer i Tønsberg, inkludert byutviklingsprosjektet Kaldnes Vest, som også omfatter Færder kommune. Sunde har vært selskapets ansikt utad etter at Glastad-familien kjøpte 67 prosent av aksjene i 2017. Selv eier Sunde 8 prosent.

Vil lytte til innbyggerne
Etter et år med hektisk møtevirksomhet og nettverksbygging, har Sunde og selskapet nå flere prosjekter i støpeskjeen. Det har medført behov for oppbemanning.

«Vi opplever stadig økende aktivitet i våre prosjekter, hvor spesielt Kaldnes Vest vil kreve mye ressurser i årene fremover. Det er viktig at vi har kompetanse til å jobbe proaktivt med prosjektutvikling, sier Sunde.

Selv skal han frigjøre tid for å jobbe fokusert med byutvikling i best mulig samspill med administrasjon og politikere i Tønsberg og Færder kommuner.
«Jeg vil også sørge for en åpen og inkluderende prosess med innbyggerne i og rundt byen når vi nå skal utvikle Kaldnes Vest», sier Sunde.

Skal ansette flere
Den nye administrasjonskoordinatoren vil blant annet få ansvar for å administrere henvendelser til selskapet, være bindeledd mellom selskapet og samarbeidspartene, være servicefunksjon for leietakere og koordinere kommunikasjons-, informasjons- og markedsarbeid.

Sunde bekrefter at Kaldnes AS etter hvert vil komme til å styrke staben ytterligere.
«Vi kommer til å ansette flere. Ved formell aksept i kommunene for oppstart av planprosess for Kaldnes Vest, vil vi knytte til oss flere ledende byutviklere», sier han.

Oppstart i september
I en senere fase vil det bli viktig å jobbe med konseptutvikling, for å skape en god miks av innhold på Kaldnes Vest. Parallelt med omreguleringen skal det også jobbes med å markedsføre prosjektet mot nye bedrifter.

«Deretter vil vi trenge dyktige nøkkelpersoner på prosjektstyring og gjennomføring av bygg», sier Sunde, som gleder seg til å gire opp arbeidet med det store byutviklingsprosjektet.

Med søknadsprosess i april, etterfulgt av intervjuer og utvelgelse i mai, er målet at den nye administrasjonskoordinatoren skal være på plass 1. september.

SØK HER: https://advisi.recman.no/job.php?job_id=53395

Se flere aktuelt saker

Rørkjøp etablerer seg i Holmestrand Næringspark Foto Lars Nordnes

Rørkjøp etablerer seg i Holmestrand Næringspark

Havneportalen

Hortens nye landemerke