Kaldnes satser mer i Tønsberg

Kaldnes øker nå satsingen og kjøper to sentrale sentrumseiendommer.

Eirik ellen 72 1067x800

Satser ytterligere
Kaldnes kjøper to sentrale sentrumseiendommer, Storgata 20 og Grev Wedels gate 12. Eiendommene er Asbjørn Abrahamsens siste gjenværende næringseiendommer i Tønsberg sentrum. Samtidig selger Abrahamsen sin resterende eierandel på 25% i eiendomsselskapet Kaldnes til selskapets øvrige aksjonærer. Som del av satsningen styrker selskapet staben med Ellen Elfving Halvorsen som nyansatt i administrasjon.

Tror på et levende sentrum
«Storgata 20 og Grev Wedels gate 12, i dag kjent som «Single Office» og «Kristina Kvarteret», er to sentrale og spennende sentrumseiendommer som vi håper kan bidra til økt attraktivitet i sentrum», forteller daglig leder i Kaldnes AS, Eirik Sunde.

Planen er å ta godt vare på eksisterende leietakere samtidig som selskapet har ambisjon om etter hvert å renovere eiendommene til moderne bygg i takt med Tønsbergs generelle positive sentrumsutvikling. Fokuset vil være på å skape attraktive større areal for kontorarbeidsplasser, gateplanshandel og sentrumsnære boliger.

Kjøper ut Abrahamsen
Familien Glastad er hovedeier i Kaldnes og kjøper sammen med daglig leder Eirik Sunde samtlige aksjer i Kaldnes fra Asbjørn Abrahamsen. Eierne har stor tro på Tønsberg som den mest attraktive byen utenfor Oslo og vil på lag med politikerne, kommunene, øvrige myndigheter og ikke minst innbyggerne skape fremtidens Tønsberg. Kaldnes eier fra før byutviklingsprosjektet Kaldnes Vest, Hotel Klubben, Slottsfjellskolen, flere handelseiendommer og entreprenørselskapet Willy N. Andersen.

Byutvikling engasjerer
Kaldnes hadde før sommeren en rekrutteringsprosess for å finne ny sentral ansatt til administrasjonen. Totalt mottok selskapet 125 kvalifiserte søkere som viser at mange vil ta del i byutviklingen som pågår. Ellen Elfving Halvorsen (35) fra Nøtterøy gikk helt til topps og begynte i selskapet i september.

«Etter å ha jobbet med kompetanseutvikling de siste ti årene, er det spennende å endre fokus fra individer til steds- og byutvikling. Byutvikling handler jo mye om individer hvor innbyggerne utgjør en viktig del av en bys identitet. Samtidig er det veldig inspirerende med en arbeidsgiver som bidrar til å gjøre Tønsberg og Vestfold til et attraktivt sted for både arbeid og bo», forteller en engasjert Halvorsen.

Hun har bred erfaring og en variert bakgrunn bla. fra servicenæringen, samt markeds- og kompetansetjenester. Hun har tidligere jobbet innenfor servicebransjen ved Engø Gård og First Hotels, samt i Energi Norge og Folkeuniversitetet.

Mange prosjekter
«Vi har mange store og spennende prosjekter i årene fremover. Med Kaldnes Vest vil vi realisere prosjekter hvor målet er at Tønsbergs befolkning vil trives enda bedre i byen. Det handler om identitet, følelser og at innbyggerne er stolte av egen by. Inkluderende byrom er viktig. Et godt tilbud til alle aldersgrupper med en miks av besøkende, spennende bedrifter og fine boliger gir et attraktivt og bærekraftig sentrum. Vi engasjerer oss i mye i Tønsberg bla. ny svømmehall, fastlandsforbindelsen og etablering av internasjonal skole. Elektriske bysykler må vi også få i gang», avslutter Sunde.

Se flere aktuelt saker

Havneportalen

Hortens nye landemerke

20230907 Kommunstyremøte Færder Freddy S Fagerheim Bypakka

Vedtatt ny fastlandsforbindelse - en historisk milepæl