Lagt frem planer for nytt svømmeanlegg på Kaldnes

Kaldnes har sammen med Selvaag Bolig tatt initiativ og engasjert Asplan Viak til å utarbeide et skisseprosjekt for nytt bad og svømmeanlegg i Tønsberg.

Perspektiv 01 Strand v2

Presentert for interessenter
Mandag 30. august fikk politikere og andre interessenter i Tønsberg og Færder kommuner en presentasjon av prosjektet. Skisseprosjektet viser hva et bad og svømmeanlegg kan inneholde av tilbud med tanke på funksjonalitet, attraktivitet og gjennomførbarhet.

Innhold og realisme
Innhold og inndeling er delvis basert på Tønsberg kommunes eget arbeid. Videre ligger det inne i skissa at man kan se på utvidelser av foreløpig skissert anlegg.

For realisme i et slik prosjekt er neste steg å se på alternativer rundt organisering og modell for både gjennomføring og drift. Her er det mange ulike modeller å se til, rundt om i landet finnes det ulike løsninger på offentlig/privat samarbeid i forbindelse med slike svømmeanlegg.

Multifunksjonsanlegg
Et moderne bad og svømmeanlegg er et enestående multifunksjonsanlegg med attraktive tilbud til hele befolkningen. Et slikt anlegg vil også skape store ringvirkninger for lokalsamfunnet. Nye anlegg har en helt annen bredde og kvalitet på funksjonene som tilbys sammenlignet med en tradisjonell svømmehall.

Et anlegg som skissert i dette dokumentet vil inneha en rekke positive effekter og kvaliteter:
• Folkehelseanlegg
• Turistmagnet
• Idrettsarena
• Skolenes svømmeopplæring
• Arbeidsplass
• Velvære og rehabiliterings tilbud
• Lek/fritids aktivitet
• Trening og mosjon, i vann og på land
• Akrobatikk og utfordringer
• Sosial møteplass
• Kafe
• Stedsutvikling

Dette er en visjon i en tidlig fase, men det er en drøm som er utarbeidet med gjennomførbarhet i størrelse og plassering som viktigste rettesnor.

For å lese presentasjonen i sin helhet følg nedenstående lenke:
Skisseprosjekt: Tønsberg bad og svømmehall presentert 30.08.2021

Vi verdsetter engasjement!
Send oss gjerne en e-post på hei@kaldnes.as om du har eventuelle innspill, spørsmål eller andre tilbakemeldinger. Innkommende henvendelser vil videreformidles til prosjektgruppa.

Perspektiv 02 Badelek v2

- Sammen skaper vi attraktive steder å jobbe, bo og besøke!

Se flere aktuelt saker

Havneportalen

Hortens nye landemerke

20230907 Kommunstyremøte Færder Freddy S Fagerheim Bypakka

Vedtatt ny fastlandsforbindelse - en historisk milepæl