Sammen skaper vi fremtidens Tønsberg

Vårt største prosjekt er industriområdet Kaldnes Vest beliggende ved kanalaksen i Tønsberg og Færder kommune.

Kaldnes Vest 1198x800

Muligheter for transformasjon
I takt med at arealkrevende industri fases ut fra sentrale byområder åpnes mulighet for transformasjon på Kaldnes Vest. Når det åpnes muligheter for transformasjon er viktig å vurdere både fysiske premisser og sosiokulturelle forhold ved å sikre seg et godt kunnskapsgrunnlag for hvordan området bør utvikles.

Inviterer til innbyggerundersøkelse

Vi har laget en spørreundersøkelse for å forstå hva som er viktig for lokalbefolkningen i Tønsberg og Færder. Innbyggerundersøkelsen tar for seg spørsmål knyttet til Tønsberg og byutvikling generelt, samt koblet til området Kaldnes Vest. Det er viktig for Kaldnes Vest AS å ta befolkningens ønsker og behov på alvor. Spørreundersøkelsen er et viktig ledd i å gjøre nettopp det. Resultatene fra undersøkelsen skal virke inn i strategi- og visjonsarbeidet til Kaldnes Vest og påvirke viktige veivalg og fremtidig verdiskapning på området.

Mål for utviklingen
Vi jobber for at Kaldnes Vest skal bli en attraktiv bydel og et godt sted for å jobbe, bo og besøke ved å legge til rette for nye arbeidsplasser, drive byutvikling på lag med naturen og skape møteplasser for alle ved sjøfronten.

Les mer om prosjektet Kaldnes Vest på www.kaldnesvest.no


Medieomtale Tønsbergs Blad 21.april 2020:
Vi vil unngå at området blir stående som en tom spøkelsesby i lang tid

Se flere aktuelt saker

Havneportalen

Hortens nye landemerke

20230907 Kommunstyremøte Færder Freddy S Fagerheim Bypakka

Vedtatt ny fastlandsforbindelse - en historisk milepæl