Tønsbergs nye bydel

Sammen med Færder og Tønsberg kommuner, Vestfold og Telemark fylkeskommune inviterte vi mandag 6. februar kommuneplanutvalgene til fagdag om transformasjon av Kaldnes Vest.

Oversiktsbilder Slottsfjell 2022 1

Siden 2020 har en prosjektgruppe bestående av oss i Kaldnes/Kaldnes Vest, representanter fra kommunene, fylkeskommunen og andre grunneiere jobbet aktivt med å utarbeide en felles strategi- og prinsipplan for området.

I strategi- og prinsipplanen fokuserer vi på de viktigste felles beslutningene for områdets utvikling, som blågrønn struktur, tilgang til sjø, næring, bolig, mobilitetsløsninger og lokale kvaliteter med mer. Plassering av bygg, arkitektur og høyder hører ikke med i denne fasen.

Vi har et langsiktig og fremtidsrettet perspektiv på områdeutviklingen. Vi ønsker å styrke byen og regionen. For å få et attraktivt og levende område må vi skape mangfold. Vi må ha fokus på variasjon og miks av type boliger og bedrifter. Vi vil legge til rette for et attraktiv område med nye løsninger som møter fremtidens behov.

I dag er det tilnærmet ingen verdiskapning på området. Sammen med innbyggerne, politikere, kommunene vil vi at Kaldnes Vest igjen skal skape verdier og kvaliteter for flest mulig.

Bli litt bedre kjent med oss - sjekk ut filmen om Kaldnes Vest

Se flere aktuelt saker

Rørkjøp etablerer seg i Holmestrand Næringspark Foto Lars Nordnes

Rørkjøp etablerer seg i Holmestrand Næringspark

Havneportalen

Hortens nye landemerke