Utvikler næringspark i Holmestrand

Kaldnes AS og CM Utvikling AS kjøper alle aksjene i utviklingsselskapet Bentsrud Syd AS. Målet er å skape en ledende næringspark langs E18 i Vestfold.

Bentsrud Syd 72

Fra venstre: Næringssjef Inger Christensen i Holmestrand kommune, daglig leder Eirik Østern i CM Utvikling AS, daglig leder Eirik Sunde i Kaldnes AS og næringssjef Øystein Hjørnevik i Tønsberg og Re kommuner. (Fotograf: Magnus Franer-Erlingsen)

Kaldnes AS og CM Utvikling AS kjøper alle aksjene i utviklingsselskapet Bentsrud Syd AS. Målet er å skape en ledende næringspark langs E18 i Vestfold.
De nye eierne vil omgående starte regulering i tråd med arealplanen, for eiendommen som ligger delvis i Holmestrand kommune og delvis i Re kommune. Utviklingen av næringsparken vil kunne tilføre mange nye arbeidsplasser i nordfylket.

Som en del av kjøpet har de nye eierne inngått en langsiktig tilleggsavtale med grunneierne Reggestad, Bjerknes og Wulff om senere å kjøpe nærmere 300 mål tomt innenfor det som på kommunenes arealplan er avsatt til næringsareal på Bentsrud Syd. Dermed vil de nye eierne kunne utvikle næringsparken parallelt med regulering og samtidig jobbe for å finne nye leietakere som ønsker å etablere seg på området.

«Bentsrud Syd er en strategisk fint beliggende næringseiendom egnet for kontor, lager og logistikk. Det er knapphet på gode næringseiendommer med profileringsmuligheter langs E-18 mellom Drammen og Tønsberg, og vi ser frem til å utvikle eiendommen sammen med kommunene», sier daglig leder i Kaldnes AS, Eirik Sunde.

Både Kaldnes og CM Utvikling er ledende Vestfold-utviklere innenfor eiendom. Selskapene vil tilføre prosjektet kapital, kompetanse og bred erfaring fra etablering av tilsvarende næringsparker. Ikke minst har de nye eierne et bredt nettverk mot potensielle leietakere, og noen har allerede meldt sin interesse.

«På Bentsrud Syd vil leietakerne kunne få spesialtilpassede bygg og næringstomter. Vi ønsker en tidlig og tett dialog med leietakere som vi tror har en høy verdi for fremtidige brukere av eiendommen», sier daglig leder i CM Utvikling AS, Eirik Østern.

Kjøperne har sammen etablert Infravest AS, som igjen blir utvikler av Bentsrud Syd og tilsvarende næringseiendommer i Vestfold.

Se flere aktuelt saker

Havneportalen

Hortens nye landemerke

20230907 Kommunstyremøte Færder Freddy S Fagerheim Bypakka

Vedtatt ny fastlandsforbindelse - en historisk milepæl