Vil åpne opp området for allmennheten

Vil åpne opp området på Kaldnes Vest for allmenheten, og har invitert både nasjonale og lokale ressurser til å delta i en byutviklingsgruppe.

Traverskran Kaldnes Vest

De nye eierne vil raskest mulig åpne opp området på Kaldnes Vest for allmenheten, og har invitert både nasjonale og lokale ressurser til å delta i en byutviklingsgruppe.

Siden hele Kaldnes Vest i dag er avsperret på grunn av industrivirksomhet, har det vært vanskelig å føle områdets enorme utviklingspotensial på kroppen. Det ønsker dagens eiere og administrerende direktør Eirik Sunde i Kaldnes AS å gjøre noe med.

Eneste leietaker på selve verftområdet er Agility Group, som har startet en flytteprosess.

«Vi tror en naturlig del av byutviklingen er å gjøre området mer tilgjengelig, slik at folk ser hvilke kvaliteter eiendommen faktisk har», sier Sunde, som selv har bodd første halvdel av livet i Tønsberg-distriktet.

Samtidig har Kaldnes AS involvert både nasjonale og lokale ressurser til å delta i en egen byutviklingsgruppe, for å sikre en best mulig utvikling av Tønsberg by sammen med omgivelsene.

For tiden studerer selskapet andre byutviklingsprosjekter i både Norge og utlandet for å identifisere suksesskriterier for god byutvikling.

Kaldnes AS følger også spent med på prosessene rundt trasévalg for ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy, og Bane NORs planer om ny Tønsberg stasjon og ny jernbanetrasé sydover i fylket.

Se flere aktuelt saker

Rørkjøp etablerer seg i Holmestrand Næringspark Foto Lars Nordnes

Rørkjøp etablerer seg i Holmestrand Næringspark

Havneportalen

Hortens nye landemerke