Vil legge tinghuset til Storgaten 20

20201218 Nedre Langgate Prestegaten

Kaldnes AS har i samarbeid med WA Gruppen og Bergersen Arkitekter gjennomført en mulighetsstudie for renovering og nybygg av Storgaten 20, der også Sjøfartsplassen skal rustes opp.

Prosjektet er en kombinasjon av bevaring og gjenbruk. Samtidig som bygget skal totalrenoveres og bygges nytt på siden mot sjøen. Sjøfartsplassen eies av kommunen, det er nedsatt en arbeidsgruppe fra utbygger og kommunen som skal gå i gang med planleggingen. Blant annet presiseres det at den eksisterende fontenen og lindetreet skal bevares.

Bygget i Storgaten er i dag fullt utleid, og hvis Kaldnes AS vinner fram med prosjektet vil vi sørge for å tilby leietakerne alternative muligheter i andre bygg i sentrum.

Nyåret vil gå med til utlysning og valg av aktuelt prosjekt fra tingrettens side. Blir Storgaten 20 valgt, kan det nye tinghuset stå ferdig i løpet av 2023 eller 24.

Prosjektet forskjønner et byrom som ligger sentralt mellom Torvet og Brygga, og vil bidra til å knytte øvre sentrum sammen med Brygga med et fint offentlig pusterom. I tillegg til å være inngangen til tinghuset er det skissert at første etasje i bygget skal ha en publikumsfunksjon, muligens med kafé eller restaurant.

Dersom det ikke blir tingrett i Storgaten 20, ser daglig leder i Kaldnes AS, Eirik Sunde for seg annen næringsvirksomhet i bygget. Da vil planene endres noe og oppgradering av Sjøfartsplassen tar trolig lenger tid.

Medieomtale Tønsbergs Blad, 24. desember 2019:

"Prosjektet vil knytte Torvet sammen med Brygga"

Se flere aktuelt saker

Havneportalen

Hortens nye landemerke

20230907 Kommunstyremøte Færder Freddy S Fagerheim Bypakka

Vedtatt ny fastlandsforbindelse - en historisk milepæl